Hastane Yönetimi Danışmanlığı

PDF
Yazdır
e-Posta

 

   Ülkemizde sürekli gelişen ve değişen sağlık sektörünün geleceği ne olacak? Mevcut siyasi iktidar tarafından Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefi konulan 2023 yılında sağlık sektörünün bu ekonomi içerisindeki payı ne kadar olacak? Avrupa Birliği üyeliği müzakere konularından biri olan, tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamında olması ve bunu kendi sağlık sigortalarını yaptırarak yerine getirme hedefi içerisinde, özel sağlık kuruluşlarının konumu ne olacak? Ülkemizde son yıllarda hızlı gelişme kaydeden Sağlık Turizmi hizmetleri için telaffuz edilen büyük bütçeden özel sağlık kuruluşlarının alacağı pay ne kadar olacak? Sağlık sektörü içinde var olan özel sağlık kuruluşları hangi hamleleri yaparak sektördeki yerlerini koruyup geliştirmeyi başaracak? Hangi özel sağlık kuruluşları bu büyük ekonomik hedeflerden en fazla yararlanabilecek? Bütün bu gelişim ve değişim süreci içerisinde sizin özel sağlık kuruluşu işletme politikanız ne olacak?

   Yukarıda cevap bekleyen sorular sağlık sektörü içerisinde yatırım yapan veya yapmayı düşünen tüm işletmecilerin zihnini sürekli kurcalamakta ve yormaktadır. Her işletmeci kendi deneyim ve öngörüleriyle bir sonuca varmaya çalışmakta ve varılan sonuçlar işletme politikası olarak belirlenerek uygulamaya konulmaktadır.

   Günümüz politikaları ve yakın gelecekle ilgili kuvvetli beklentilere göre, küçük kapasite ile dar alanlarda hizmet veren tüm özel sağlık kuruluşları zorlu rekabet koşullarına ve yeni yasal düzenlemelere dayanamayarak güç kaybedecek ve işletmeler zarar etmeye başlayacaklardır. Sektörde geçiş sürecinin yaşandığı şu günlerde doğru ve zamanında hamle yapacak özel sağlık kuruluşları geleceğin bu sektördeki söz sahiplerinden olacaklardır.

   Değerli özel sağlık kuruluşu işletmecileri, konusunda uzman ve deneyimli kadromuz ile sizlere işletmelerinizin mevcut durumunu geliştirmek ve işletmelerinizi daha kârlı hale getirmek üzere danışmanlık hizmeti vermeye talibiz. Kendi öngörülerinizi ve hedeflerinizi, bizim bilgi ve deneyimimizle harmanlayarak işletmenizi sağlık sektörü içerisinde ulaşabileceği en üst seviyeye taşımaya hazırız.

DANIŞMANLIK HİZMET ALANLARI


   Danışmanlık hizmetlerimiz Özel Hastaneler, Özel Tıp Merkezleri, Özel Diyaliz Merkezleri, Özel Tüp Bebek Merkezleri vb. özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır.

1- Özel sağlık kuruluşu açma faaliyetleri :
   Sağlık Bakanlığının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulacak özel sağlık kuruluşunun yer seçiminden (mevcut binanın dönüşümü düşünülüyorsa uygun olup olmadığının) başlamak üzere kuruluşun faaliyete başlamasına kadar ki tüm işlemler; ruhsatlandırma ve özel sağlık kuruluşu faaliyet izin belgesi tanzimi,

2- Özel sağlık kuruluşu işletme faaliyetleri :
   Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak adına özel sağlık kuruluşu faaliyet izin belgesi düzenlenen özel sağlık kuruluşunun işleyişiyle ilgili tüm işlemler; personel başlayış – ayrılış, yatak artırımı - azalımı, bina içi yer değişikliği, isim – adres - sahiplik değişikliği, tıbbi cihaz ilavesi,branş ilavesi, laboratuvar ruhsatlandırması, yoğun bakım seviyelendirmesi, tüm denetim işlemleri vb.

3- Özel sağlık kuruluşu birleşme, devir, taşınma, kapanma vb. faaliyetleri :
   Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarının her türlü birleşme işlemleri, özel sağlık kuruluşu işletme hakkının kiralama yoluyla belirli bir süre için veya satış yöntemiyle temelli olarak devredilmesi işlemleri, özel sağlık kuruluşlarının kapasite artırımı veya mevcut hizmet binasının yetersizliğinden dolayı başka bir binada hizmet vermek üzere taşınmasıyla ilgili işlemler, özel sağlık kuruluşlarının zarar, iflas veya başka geçerli sebeplerden dolayı sahibinin rızası ile kapatılması işlemleri.

 DANIŞMANLIK HİZMET ŞEKLİMİZ

   Şirketimizce yapılacak her türlü danışmanlık hizmeti ücrete tabidir. Ücretler yapılacak hizmetin ve kapsamına göre değişmektedir. İşletmeler ile hizmet başı sürekli danışmanlık veya paket anlaşma yapılabilecektir.

 

1.Paket : Sürekli Danışmanlık Hizmeti

   Şirketimiz ile yıllık danışmanlık hizmet sözleşmesi yapan özel sağlık kuruluşunun farklı konulardaki tüm soruları farklı bir ücret almaksızın cevaplanacaktır.

2.Paket Danışmanlık Hizmeti

   Süreden bağımsız niteliktedir. Paket içerisindeki işlemler gerçekleşince danışmanlık hizmeti sona erer. Şirketimiz tarafından işlerin niteliğine göre belirlenecek değişik hizmet paketleri olacaktır. Her paket , içerisindeki işin muhteviyatına göre ücretlendirilecektir. Şirketimiz ile paket danışmanlık hizmet sözleşmesi yapan özel sağlık kuruluşunun paket dışındaki farklı konularla ilgili tüm soruları farklı bir ücret alınarak cevaplanacaktır.

3. Paket : Hizmet Başı Danışmanlık Hizmeti

   Tek bir işlem için yapılan hizmet başı danışmanlık hizmeti süreden bağımsız niteliktedir. Yapılacak işin niteliğine göre en alt baz değerden başlayarak ücretlendirilecektir. Danışmanlık istenilen işlem gerçekleşince danışmanlık hizmeti sona erer. Şirketimiz ile hizmet başı danışmanlık hizmet sözleşmesi yapan özel sağlık kuruluşunun farklı konularla ilgili tüm soruları farklı bir ücret alınarak cevaplanacaktır.

 

 

 DANIŞMANLIK HİZMETİNE ERİŞİM

 Günümüzde işletmeler için en değerli ve vazgeçilmez değerlerinden biri olan zaman faktörü şirketimiz açısından da büyük öneme haizdir.Zamanın en verimli şekilde kullanıldığı ve en hızlı gerçekleştiği düşünülen haberleşme yöntemi elektronik postadır. Şirketimiz sizlerle e-posta yoluyla iletişim kuracak ve tüm sorularınızı bu yolla cevaplayacaktır. Başvurularınıza , ek bilgi talebi olmaması halinde , en geç 48 saat içerisinde cevap verilecektir. Şirketimizle paylaşacağınız her türlü bilgi gizli nitelikte olup , kesinlikle üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

 Medikal Asistan Özel Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İth. İhr.  Tic ve Ltd. Şti.

Kültür ve Turizm BakanlığıSağlık BakanlığıMersin Devlet Hastanesi

Ziyaretçi Sayısı:231737